Kl. ? Søderåsen

28maj2017

Mødested Mødested oplyses i god tid før dagen

Der arrangeres tur til Søderåsen.

Nærmere meddelelse kommer senere.

Husk pas.