Kl. 19.30 Klubmøde

05nov2018
Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Klubmøde kl. 19.30

Mødested Trommen, Caroline Mathilde

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Program:

  1. En kort gennemgang af årets aktiviteter, efterfulgt af eventuelle bemærkninger og forslag til den nye sæson. 

  2. Fortælling om de 11 klubmedlemmers tur til Pyrenæerne.  
  3. Oplæg til en tur næste år primo september til Rimini/Appenninerne, for medlemmer fra alle hold, med udgangspunkt i medlemmers erfaring med området
  4. Fortælling om en tur til Ardennerne som oplæg til en forårstur evt. til Adennerne i Belgien, Harzen i Tyskland el. lign.