Kl. 19.30 Klubmøde

10apr2017
Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Fra 19:30 til 21:30

Mødested Trommen, Møderum Spies Salen

Bibliotekstorvet 1, 2970 Hørsholm

Mødeprogrammet forbereder den kommende sæson med følgende emner:

Punkt 1. Præsentation af tur- og løbsprogrammet, herunder fremlægges ideer til særlige søndagsture med fælles aktiviteter for alle 3 hold.

Punkt 2. For at forbedre sikkerheden når vi cykler, gennemgås de grundlæggende køretekniske regler, som vi skal anvende i HCM.

Punkt 3. Bestyrelsen har besluttet at anvende APPen ”GoCyclingFriends”. Thomas Ladefoged der er initiativtager til APPen vil gennemgå oprettelse og brug af APPen.

Punkt 3a. Workshop hvor alle mødedeltagerne kan lægges APPen ind på deres smartphones (iPhones og Android-telefoner) og afprøve funktionerne.