Klubaften

07apr2015
 Stadion Alle 11, 2960 Rungsted Kyst

Fra 19.00

Mødested Klublokalet er nede bag skøjtehallen.

Stadion Alle 11, 2960 Rungsted Kyst

Gå langs skøjtehallen i smøgen mod svømmehallen, ned ad trappen rundt hjørnet og 2. dør på venstre hånd.

Det er aftalt at Falck kommer og fortæller om førstehjælp.

Udgangspunktet for aftenens indlæg vil være de situationer, vi kan komme ud i, når vi er på tur med klubben. I kan selv komme med eksempler fra uheld I har oplevet, og vi kan f.eks. diskutere, hvornår der skal tilkaldes en ambulance.

Herefter vil Niels Erik, Rita og Bo fortælle om det kaptajnskursus de lige har været på, og hvilke muligheder de ser for at anvende deres nye viden på klubturene.

Per H vil fortælle om træningsmetoder, hvorefter det diskuteres, hvad de enkelte medlemmer forventer at få ud af deres cykelture.

Diskussionen skal føre frem til, at man på klubbens 3 hold ved, hvad man gerne vil have ud af klubturene, og hvordan der skal køres på holdene, for at opnå dette.

Kom og vær med til at forhøje sikkerheden og kvaliteten på vores klubture.