Håndtegn: (håndtegn gentages for de som ligger bagved dig selv)

håndtegn

  • Arm rækkes til højre eller venstre inden der drejes.
  • Der peges mod jorden, og der tegnes en cirkel: Hul i vejen el. lign.
  • Højre arm bag hoften og der viftes mod venstre, eller der klappes to gange på hoftens højre side: Forhindring til højre, vejindsnævring, parkeret bil, fodgænger, cyklist m.m.
  • Venstre arm bag hoften og der viftes mod højre: Forhindring til venstre f. eks. vejindsnævring.
  • Arm vifter fremad eller et vip med albuen: Man vil gerne overhales (til den side der viftes)
  • Ydermere kan du opleve, at en anden lægger en hånd på din skulder, hvis vedkommende vil se sig tilbage. Dette lille trick gør, at man slingrer mindre imens. Et andet trick er at lægge sin egen hånd på låret i den side man vender sig, eller man kan lægge hånden bagom sadlen.
  • ”GRUS/GLAS/ELLER ANDET” der kræver ekstra opmærksomhed. Der kan evt. peges ned i jorden til den side, hvor forhindringen findes. Ved jernbaneskinner eller jernplader (vejarbejde) plejer man at “feje” med en vandret hånd.