Hørsholm Cykel Motion er startet af motionister fra Hørsholm Politi og Ib Andersen (Surina) 18. november 1997. Klubben fik det mundrette navn HØPO-SOCCYK (Hørsholm Politi’s Sociale Cykelklub). Du kan se navne på initiativtagerne og det formelle stiftende mødeindkaldelse her.

Som det fremgår af mødeindkaldelsen blev der ikke dannet en formel foreningen, men det blev der rådet bod på og d. 27. april 1999 blev klubben stiftet jf. vedtægterne. Som det femgår blev den formelle klub startet som HØPO-SOCCYK.

Hvornår klubben ændrede navn til HCM (Hørsholm Cykel Motion) mangler vi at få afklaret – mon ikke vi kan finde et generalforsamlingsreferat, som fastlægger klubbens nuværende navn.