Klubmøde Tirsdag den 7. april

Kære cykelvenner

Så er næste klubmøde fastlagt til tirsdag den 7. april kl. 19.00, hvor det er aftalt, at Falck kommer og fortæller om førstehjælp.

Udgangspunktet for aftenens indlæg vil være de situationer, vi kan komme i, når vi er på tur med klubben. I kan selv komme med eksempler fra uheld I har oplevet, og vi kan f.eks. diskutere, hvornår der skal tilkaldes en ambulance.

Herefter vil Niels Erik, Rita og Bo fortælle om det kaptajnskursus de lige har været på, og hvilke muligheder de ser for at anvende deres nye viden på klubturene.

Per H vil fortælle om træningsmetoder, hvorefter det diskuteres, hvad de enkelte medlemmer forventer at få ud af deres cykelture.

Diskussionen skal føre frem til, at man på klubbens 3 hold ved, hvad man gerne vil have ud af klubturene, og hvordan der skal køres på holdene, for at opnå dette.

Kom og vær med til at forhøje sikkerheden og kvaliteten på vores klubture.

venlig hilsen

Bestyrelsen