Generalforsamling

16jan2023

Hørsholm bibliotek, Lokale Caroline Mathilde

Fra 19:30 til 21:00

Hørsholm bibliotek, Lokale Caroline Mathilde

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1.     Valg af dirigent
2.     Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3.     Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4.     Fastsættelse af kontingent
5.     Valg af bestyrelse
6.     Valg af suppleant
7.     Valg af revisor og revisorsuppleant
8.     Behandling af indkomne forslag
9.     Eventuelt