Generalforsamling 2017

Mandag den 16. januar 2017 er der HCMgeneralforsamling kl. 19.00 i  Trommen i møderum Caroline Mathilde.

Dagsordenen er iht. klubben vedtægter §7.  Der vil i forbindelse med formandens beretning være mulighed for ris, ros og forbedringsforslag.